Home

Belangenorganisatie voor dak- en thuislozen in Breda.

Sinds 2012 een begrip in Breda.

Door en vóór (ex) dak- en thuislozen.

Collectieve en individuele belangenbehartiging

Voorlichting en educatie.

Onafhankelijk.