Een stukje geschiedenis

Het oorspronkelijke idee voor de Straatraad ontstond door een aantal dakloze mensen, die hun briefadres mochten voeren, bij het Annahuis, het diaconaal centrum aan de Haagweg in Breda. Dat briefadres, om ingeschreven te kunnen worden in de BRP, leidde ertoe, dat het groepjes daklozen elkaar wekelijks trof als zij hun post kwamen afhalen. Tijdens de wekelijkse ontmoetingen, werden onderling ervaringen en verhalen uitgewisseld. En ook ongenoegen over wat er allemaal niet goed was, werd niet onder stoelen of banken geschoven.

Dit bleef niet onopgemerkt bij onder andere Hans Diks, medewerker van het Straatteam Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Een plaats waar dak- en thuislozen hun stem konden laten horen, een spreekbuis, daar ontbrak het inderdaad aan. Samen met kunstenaar en voormalig medewerker van het Annahuis, Klaas Burger, stond Hans Diks in januari 2012 aan de wieg van de Straatraad.

De eerste periode, wisselde de groep sterk en, verliepen de raadsvergaderingen meer dan eens heel emotioneel. Na die opstartperiode vormde zich langzaam maar zeker structuur binnen de raad. De verhalen die hun weg naar de vergaderingen vonden, waren zeker vaak heftig te noemen, zaten de woensdagochtenden op zijn zachtst gezegd vol dynamiek. Maar de vaste kern die was ontstaan, waar iedereen ook naar elkaar luisterde. De raadsvergaderingen werden in die tijd, min of meer, “voorgezeten” door afwisselend één van de stafmedewerksters van het Annahuis, die ook vanaf het prille begin de ruimte voor de raadsvergaderingen beschikbaar had gesteld.

De Straatraad evolueerde tot een gedreven belangenorganisatie voor de groeiende groep kwetsbaren aan de onderkant van de Bredase maatschappij. De raad ging de dialoog aan met stadsbestuurders, afgevaardigden uit het bedrijfsleven, het verzekeringswezen en, van woningcorporaties, met maatschappelijke positieverbetering als doel. Volksvertegenwoordiging dóór (ex) dak- en thuislozen, vóór dak- en thuislozen. Opvallende ideeën ontstonden aan de vergadertafel, werden er uitgewerkt en als prachtige initiatieven gerealiseerd. De Straatraad had iets unieks op de kaart gezet.

Begin 2016, was de Straatraad een organisatie door en voor dak- en thuislozen. Het steeds afwisselen van stafmedewerkers van het Annahuis, om de raad voor te zitten, werd als onrustig ervaren, omdat elke medewerkster vanzelfsprekend een eigen visie en ook aanpak voor ogen had. De enig denkbare en mogelijke kandidaat voor het voorzitterschap, was niemand anders dan Hans Diks. Als initiatiefnemer was de Straatraad zo’n beetje “zijn kindje”, volgens de voltallige raad.

Hans moest echter bedanken voor de eer, want Voorzitter Straatraad én tegelijk in loondienst bij S.M.O. Breda e.o. zou niet handig zijn geweest, i.v.m. belangenverstrengeling. Een nieuwe voorzitter werd snel daarna, uit eigen gelederen, gekozen. De Straatraad heeft sinds september 2016 rechtspersoonlijkheid in de vorm van een onafhankelijke Stichting.

“Een stichting door (ex) dak- en thuislozen, voor dak- en thuislozen….zoals de bedoeling altijd is geweest en nu ook altijd zal blijven.” (Johnny Feskens – Voorzitter Straatraad)