Rechten

Wetten, geschreven regels met betrekking tot wat moet en tot wat absoluut niet mag, binnen het gebied waar die wetten aanvaardt en van toepassing zijn op iedereen binnen dat gebied. Gedragsregels die gaan over onze plichten, maar ook welk gedrag verboden is.

Maar, “De Wet” schrijft niet alleen maar voor wat we moeten doen en welk gedrag niet mag. Diezelfde wetten, omschrijven ook welke Rechten iedereen heeft. “De Wet” is voor iedereen in Nederland en, dat geldt dus ook voor iedereen in Breda, gelijk. Dak- en thuislozen hebben niet meer verplichtingen dan anderen. Er wordt geen enkel verschil bestaan in voor wie, wat verboden is en wat niet. En bovenal zijn ook de rechten van iedereen gelijk. En, daar wil het nog wel eens mis gaan.

Dak- en thuislozen hebben ook rechten, dezelfde als U.

De Nederlandse Grondwet, beschrijft hoe o.a. het bestuur van het land er uitziet, wie de regels bepaalt en hoe die gewaarborgd moeten worden. Het eerste hoofdstuk uit de Nederlandse Grondwet, is echter het belangrijkst, want daarin staan de Grondrechten van iedere Nederlander en Nederlandse in 23 artikelen beschreven. Niet vrij interpreteerbaar, maar voor ieder hetzelfde, met daarnaast de verplichtingen van de Nederlandse Staat t.o.v. ál haar onderdanen.

Lees hier de tekst uit de Nederlandse Grondwet (versie 2018) – Hoofdstuk 1. Grondrechten.

Naast de rechten die je hebt omdat je Nederlands Staatsburger bent, bestaat er ook nog zoiets als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, afgekort de “UVRM”. Deze verklaring, opgesteld en, unaniem aanvaard op 10 december 1948, Parijs, Frankrijk, is weliswaar geen wet en dus ook niet bindend. Puur juridisch, had de UVRM geen enkele waarde. Het was niet meer of minder, dan een belofte, dat alle landen/staten, als Verenigde Naties. zich zouden houden aan alle artikelen opgenomen in die UVRM, aangaande mensenrechten in hun land. Toch werd deze verklaring, als basis voor de grondwet in meer dan 90 landen (er zijn ongeveer 193 onafhankelijke Staten inmiddels wereldwijd) onderschreven.

Lees hier de volledige tekst (vertaling) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens