Wie, waarom en hoe

Wie…ja wie zijn we eigenlijk?

De Straatraad behartigt zowel collectief als op individuele basis de belangen van dak- en thuisloze mensen in Breda. Vrijwel alle leden van de Straatraad zijn op enig moment in hun leven dak- en/of thuisloos geweest. Die expertise en de samenwerking in de vorm van dialoog met onze doelgroep vormen de basis van onze inzet voor diezelfde doelgroep. De Straatraad handelt niet vanuit religieuze, politieke of enig andere overtuiging. Onze inzet is gebaseerd op rechten die iedereen heeft. Rechten vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarnaast rechten zoals die wettelijk zijn bepaald en opgenomen in de Nederlandse grondwet.

Waarom bestaat de Straatraad in Breda?

Het kan echt iedereen overkomen. Dakloos worden kan door een brand, een echtscheiding, ontslag. Inderdaad, het kan ook door financiële problematiek naar aanleiding van verslaving en door nog vele andere oorzaken. Ieder heeft een eigen verhaal. Waar de Straatraad zich voor inzet is een Breda, zonder uitsluiting van dak- en thuislozen ongeacht hun verhaal. Een Breda waar inclusiviteit en respectvolle bejegening ook geldt voor onze doelgroep. Een Breda waar Herstellen doe je zelf geen loze kreet is, geen marketing-tool, maar waar onze dak- en thuislozen steun ondervinden van burgers, ondernemers en overheid in hun herstel…door zelf richting te mogen en kunnen bepalen van dat herstel, als volwaardig mens met alle rechten van een mens.

Hoe pakken we dit aan?

Tijdens de wekelijkse raadsvergaderingen, brengen we helder in kaart, waar er verbeterpunten, aandachtspunten, struikelblokken en andere obstakels liggen, die van invloed zijn op het dagelijkse leven van dak- en thuislozen in Breda. Collectieve belangenbehartiging, door het vaststellen wat er beter kan of zelfs zou moeten in Breda. Hoe zouden die punten dan verbeterd moeten worden, wat is er nodig? Met wie (b.v. beleidsmakers) moeten we daarvoor in gesprek gaan.

De individuele belangen worden behartigd door persoonlijke begeleiding, ondersteuning, bemiddeling en informatie te bieden in een één-op-één setting tussen hulpvrager en ervaringsdeskundige.