Ondersteuning

Naast collectief, behartigt de Straatraad ook de individuele belangen van dak- en thuislozen, mensen die dreigen dakloos te worden, de potentieel daklozen van morgen en, voor mensen die op of onder de armoedegrens leven. Dit is de individuele belangenbehartiging en/of cliëntondersteuning, waarbij vrijwel altijd van een één-op-één-setting wordt gewerkt.

Cliëntondersteuning, begint altijd met een vriendelijke, warme ontvangst, waarna een ervaringsdeskundige in gesprek gaat met de cliënt. We stellen geen eisen, oordelen en/of veroordelen niet, maar brengen objectief hetgeen in kaart wat de hulpvraag is en waar er eventueel problemen liggen die van invloed kunnen zijn op het latere plan van aanpak. Het enige wat wij vragen, is volledige eerlijkheid en openheid van zaken. Ontbrekende informatie, of een onjuist beeld, betekent namelijk nagenoeg altijd, dat we beginnen met een achterstand aan de onderhandelingstafel en dat kansen op een positieve afloop dalen of zelfs verdwijnen.

Wat bieden wij:

  • informatie voor de cliënt;
  • we leggen contact met eventueel betrokken partijen;
  • we bemiddelen;
  • we onderhandelen;
  • helpen met eventuele correspondentie;
  • we ondersteunen;
  • we begeleiden.

Eigenlijk alles, wat betrekking heeft op o.a. huisvesting, scholing, inkomsten uit arbeid, uitkeringen, financiële problematiek, problemen in de relationele sfeer, etc.

Deze individuele traject, gaan wij aan vanuit een vertrouwensbasis.